Houten kralen Houtenkralen-H

Houten kralen
25 st. vierkant 10mm
Houten kralen Houtenkralen-H
Bestel
!

Houten kralen Houtenkralen-G

Houten kralen
25 st. vierkant 8mm
Houten kralen Houtenkralen-G
Bestel
!

Houten kralen Houtenkralen-F

Houten kralen
25 st. langwerpig 6mm
Houten kralen Houtenkralen-F
Bestel
!

Houten kralen Houtenkralen-E

Houten kralen
25 st. ovaal 8mm
Houten kralen Houtenkralen-E
Bestel
!

Houten kralen Houtenkralen-D

Houten kralen
25 st. ovaal 7mm
Houten kralen Houtenkralen-D
Bestel
!

Houten kralen Houtenkralen-C

Houten Kralen
25 st. rond 16mm
Houten kralen Houtenkralen-C
Bestel
!

Houten kralen Houtenkralen-B

Houten kralen
25 st. rond 12mm
Houten kralen Houtenkralen-B
Bestel
!

Houten kralen Houtenkralen-A

Houten kralen
25 st. rond 9mm
Houten kralen Houtenkralen-A
Bestel
!