HeDa Hobby Art zal uw bedrijfs en/of persoonsgegevens met zorg conform de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen en zal uw gegevens nooit aan derden
verstrekken.